شماره تماس: 2253741-0613

شماره تلفن همراه  09305588748

آدرس-خوزستان- اهواز -پارک علامه – خیابان شهید طاهری -پاکبان یکم -پلاک 4- فروشگاه شیمبال