شماره تماس: ۲۲۵۳۷۴۱-۰۶۱۳

شماره تلفن همراه  ۰۹۳۰۵۵۸۸۷۴۸

آدرس-خوزستان- اهواز -پارک علامه – خیابان شهید طاهری -پاکبان یکم -پلاک ۴- فروشگاه شیمبال