روغن زیتون فرابکرشیمبال

تومان150,000

حجم یک لیتری

100 درصد طبیعی

درجه بندی فرابکر

روغن زیتون
روغن زیتون فرابکرشیمبال

تومان150,000