عسل کنارخالص شیمبال- ۱۰۰۰ گرمی

تومان380,000

حجم یک کیلو

در صد خالص بودن 100 درصد

برداشت از شهرستان دزفول

 

عسل کنار شیمبال
عسل کنارخالص شیمبال- ۱۰۰۰ گرمی

تومان380,000